Skip to content

Din trygghet – vårt ansvar.

Ordning och reda är en förutsättning för att jobbet ska bli riktigt utfört. Därför arbetar vi enligt ett ledningssystem som följer standarden FR2000. Det är en svensk standard anpassad för mindre och medelstora företag och bygger på decennier av erfarenhet från effektivt företagande.

FR2000 är inte lika känd som exempelvis kvalitetsstandarden ISO 9001 eller miljöstandarden ISO 14001, men faktum är att en certifiering enligt FR2000 är likvärdig med just dessa två certifieringar. Dessutom innehåller FR2000 de viktigaste delarna från en rad andra standarder och riktlinjer, bland annat för arbetsmiljö, brandsäkerhet, socialt ansvarstagande och kompetensförsörjning.

I professionella kök finns avancerad utrustning, som regel ansluten till el och vatten. För att kunna utföra service och installationer på ett säkert sätt krävs även rätt kompetens. Våra montörer har därför full kyl, el och VVS-behörighet och är även utbildade i Säker Vatten – ett regelverk som ställer krav på både produkter och ett fackmässigt utförande.

Utöver det har vi har full brandskyddsbehörighet och erfarenhet av Heta Arbeten® – brandfarliga heta arbeten som utförs på en tillfällig arbetsplats. Vi har även erfarenhet av projektering av restaurang- och storkök som är utrustade med Ansulex släcksystem samt rättigheter att hantera garantier för alla våra varumärken.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner