Skip to content

Stöd till sjuka barn och fattiga.

Vår främsta prioritet är självklart att göra ett professionellt och bra jobb för våra kunder, samtidigt som vi tar väl hand om våra medarbetare. Men precis som alla andra företag och organisationer har QSR också ett ansvar gentemot vårt samhälle. Därför har vi engagerat oss främst i två verksamheter, där vi på olika sätt är med och bidrar.

Oloo School, Kenya

QSR stöttar en ideell föreningen som hjälper en liten skola i Kibera – Afrikas största slumområde. Det ligger i Kenyas huvudstad Nairobi – och nästan hälften av stadens befolkning bor där. Många bor i träskjul med plåttak och lergolv, med varken toalett eller rinnande vatten enligt Amnesty. Barnen är de mest utsatta och skolan är deras enda chans. Nästan alla på skolan är föräldralösa och de som har föräldrar är inte alltid lämpliga, på grund av problem som sjukdom och droger.

I dag har skolbarnen fått nya bänkar, el och griffeltavlor. Till skillnad från tidigare har nu varje klassrum en lampa och alla lärare får ersättning varje månad, enligt Jessica Camsel, som startade föreningen. De har även startat ett matprogram där barnen får frukost, lunch och mellanmål.

Ronald McDonald Hus, Sverige

QSR ger bidrag till Ronald McDonald Barnfond, en insamlingsstiftelse som bland annat bygger Ronald McDonald Hus, som finns för att stötta familjer med svårt sjuka barn som behöver vård som bara finns på specialistsjukhus. Dessa sjukhus ligger ofta långt från hemmet. I Ronald McDonald Hus kan hela familjen bo och leva tillsammans under ofta långa behandlingstider, nära till sjukhuset med familjen samlad.

I Sverige finns Ronald McDonald Hus i Göteborg, Huddinge, Linköping, Lund och Uppsala.

Back To Top
Samtyckesbanner för cookies av Real Cookie Banner